•                      
 •                      
 •                      
 •                      
 •                      
PRIMA PAGINA
INTERVENTII
ALATURA-TE NOUA
CONSTRUCTII
PROIECTARI
AMENAJARI
DESIGN
RESTAURARE
LUCRARI DE NOAPTE
TAMPLARIE
MOBILA LA COMANDA
FINANTARE
INTREBARI FRECVENTE
CERE OFERA DE PRET
Actele Necesare obtinerii Certificatului de Urbanism!


Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi. Certificatul contine referinte despre:
 • regimul de inaltime a constructiei;
 • pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc) cota de inaltime la cornisa;
 • valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a - - terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit;
Valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
CertificatuI de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism. Pentru obtinerea CertificatuI de Urbanism este necesar sa schitati pe o lista cadastrala amplasamentul viitor al casei si sa o inmanati biroului de Urbanism din Primarie.
CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):
 • Oficiul de cadastru - Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola;
 • exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane;
 • exploatare retele electrice - Electrica;
 • exploatare retele de gaze naturale - Distrigaz;
 • salubritate;
 • retele telefonice - Romtelecom; (Anexa1)
 • aparararea impotriva incendiilor - Pompieri; (Anexa 5)
 • apararea civila - Apararea Locala Antiaeriana; (Anexa 3)
 • sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica -SANEPID; (Anexa 2)
 • Admininistatia drumurilor si podurilor;
 • Politia - dc terenul se afla intr-o zona speciala;
 • Autoritatea romana de aviatie - dc terenul se afla in proximitatea unui aeroport;
 • MApN, SRI - dc terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar;
 • Ministerul culturii si cultelor - dc terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic,
 • Protectia mediului - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului; (Anexa 4)


 • Observatie - avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize

Acte necesare emiterii Certificatului de urbanism

 • cerere-tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
 • plan de situatie, elaborat pe suport tipografic - vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 pana la 1:500;
 • titlu imobil sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate (copie); - extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea adeministrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
 • documentul de plata a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism (copie);
Conform precizarilor privind completarea formularului " Cererea pentru emiterea cerificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile la cerere.

Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei.

Acte necesare prelungirii certificatului de urbanism :
 • Cerere tip.
 • Certificatul de urbanism în original.
 • Extras CF original (valabil 30zile).
Website realizat de Global Design