•                      
 •                      
 •                      
 •                      
 •                      
PRIMA PAGINA
INTERVENTII
ALATURA-TE NOUA
CONSTRUCTII
PROIECTARI
AMENAJARI
DESIGN
RESTAURARE
LUCRARI DE NOAPTE
TAMPLARIE
MOBILA LA COMANDA
FINANTARE
INTREBARI FRECVENTE
CERE OFERA DE PRET
Autorizatia de constructie!


Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 - Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001(lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde:

 • cererea de eliberare a autorizatiei de construire;
 • anexa la cererea completata;
 • chitanta de achitare taxei de eliberare a autorizatie de construire/desfiintare;
 • planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);
 • certificatul de urbanism;
 • toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 • acte notariale (la nevoie);
 • memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii);
 • referatele verificatorilor de specialitate;
 • referatele expertilor tehnici (la nevoie);
 • actele de proprietate asupra terenului
 • proiectul pentru autorizare - acesta este compus din:
 • planul de situatie (cum se amplaseaza casa in teren);
 • planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta;
 • planuri de arhitectura pentru toate nivelele constructiei
 • planul de invelitoare
 • sectiune caracteristica
 • toate fatadele
 • scara de redactare pentru toate desenele este ,,,
Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie
- Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul.

Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta procent (0.5% si 1%)din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei si de zona de contruire.

Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale

Acte necesare prelungirii autorizatiei de construire
 • Cerere tip;
 • Extras CF original (valabil 30 zile);
 • Autorizatia în original;

AUTORIZATIE DE DESFIINTARE :

DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE:

 • Cerere tip pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare si anexele acesteia completate de catre proiectant sau de catre proprietarul imobilului.
 • Dovada, in copie legalizata la notariat a actului de proprietate si certificat rol fiscal.
 • Certificatul de urbanism (in termen de valabilitate).
 • Dovada de achitare a taxei legale, in original.
 • Proiectul pentru autorizatia de desfiintare, in dublu exemplar, intocmit conform legislatiei in viguare.
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul nu se afla intr-un litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti.
 • Avizele solicitate prin certificatul de urbanism.
Website realizat de Global Design